albayaniti.org

albayaniti.org

การวิจัยของ Alfi แสดงให้เห็นถึงการเติบโตด้านการโฆษณาตลาดออนไลน์

ตลาดออนไลน์

ผู้บริหารโฆษณาอาวุโสครึ่งหนึ่งคาดว่าการใช้จ่ายในการโฆษณาแบบเป็นโปรแกรมจะเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วง 3 ปีข้างหน้า

การสำรวจโดย Alfi แพลตฟอร์ม SaaS ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่โฆษณาปัญญาประดิษฐ์ (AI) การวิจัยยังพบว่า เมื่อถูกขอให้เลือกประโยชน์ที่สำคัญที่สุด 3 ประการของการโฆษณาแบบเป็นโปรแกรม 94% ของผู้ที่ถูกถามอ้างถึงระบบอัตโนมัติ

การโฆษณาแบบเป็นโปรแกรมเกี่ยวข้องกับการจัดซื้ออัตโนมัติและการจัดการแคมเปญโฆษณาดิจิทัลตามประเภทลูกค้าและบริบทเฉพาะ

เนื่องจาก AI และ Machine Learning (ML) มีความซับซ้อนมากขึ้นและสามารถขายได้ในท้องตลาด จำนวนกรณีการใช้งานในการโฆษณาแบบเป็นโปรแกรมจึงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้รับความสนใจจากเอเจนซีโฆษณาเป็นอย่างมาก

ในขณะที่ผู้บริหารอาวุโสกว่าครึ่งจาก 100 คนถามว่าคาดว่าจะมีการใช้จ่ายการโฆษณาแบบเป็นโปรแกรมเพิ่มขึ้นอย่างมาก ส่วนที่เหลืออีกครึ่งหนึ่ง (43%) ยังคงคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง โดยเน้นที่ความเห็นเป็นเอกฉันท์เกี่ยวกับการเติบโตที่ใกล้จะเกิดขึ้นของการตลาดออนไลน์รูปแบบนี้

พอล เปไรร่า CEO ของ Alfi กล่าวว่า ความก้าวหน้าอย่างมากในด้านเทคโนโลยีและการมุ่งเน้นที่เพิ่มขึ้นในการกำหนดเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายที่แม่นยำยิ่งขึ้นและการประเมินกำลังขับเคลื่อนการเติบโตในการโฆษณาแบบเป็นโปรแกรม ทำให้เป็นหนึ่งในการพัฒนาที่น่าตื่นเต้นและไม่หยุดนิ่งที่สุดในด้านการตลาดออนไลน์

เราเห็นการสอบถามจากลูกค้าและผู้มีแนวโน้มเป็นลูกค้าในส่วนนี้ของธุรกิจของเรามากขึ้น และคาดว่าจะเป็นพื้นที่การเติบโตที่แข็งแกร่งสำหรับเรา

นอกเหนือจากระบบอัตโนมัติที่โดดเด่นในฐานะประโยชน์หลักสำหรับผู้บริหารระดับสูงส่วนใหญ่แล้ว 72% เลือกการวัดผลแบบreal-time เป็นปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งของการโฆษณาแบบเป็นโปรแกรม

admin

Back to top